FILE SHELF 2012-14


August 2014 • GO- പാചകതൊഴിലാളികള്‍, PTA നടത്തുന്ന പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകര്‍ ആയമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള ഉത്സവബത്ത 
 • Circular- സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും വിജിലന്‍സ് പരിശോധന
 • List of OBC Communities which are eligible for Educational Concession as is given to OEC
 • Circular- Treasury is verifying the SPARK data with Service Books and documents under its jurisdiction.
 • Circular- പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2014-15 സംബന്ധിച്ച്
 • സ്കൂള്‍ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യതാ പരീക്ഷ നടത്തരുത്- ബാലാവകാശകമ്മീഷന്‍
 • സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കള്‍ 2014-15  //  പ്രൈമറി വിഭാഗം  //  സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം
 • Staff Fixation 2014-15 അധ്യാപകരുടെ പുനര്‍വിന്യാസം.
 • GO- Effective Minimum Strength of Linguistic Minority Schools
 • Circular-പുതിയ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം - അനുമതിയില്ല.
 • GO- ശാസ്ത്രമേള സ്വര്‍ണ്ണക്കപ്പ് - ഒരു രൂപ കളക്ഷന്‍  // Annexure 1
 • Letter- തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം 2014-15 - തസ്തിക നഷ്ടമായ അനധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം.
 • GO- ബോണസും സ്പെഷ്യല്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ അലവന്‍സും അനുവദിച്ചു 
 • GO- 10,000 രൂപ ഓണം അഡ്വാന്‍സ്‌
 • മൂത്രപ്പുര, ശൌചാലയം- പത്രക്കുറിപ്പ്, സര്‍ക്കുലര്‍, PROFORMA
 • GO- ക്ലാസ് 9 വരെ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് മലയാളഭാഷാപഠനത്തില്‍ ഇളവ്.
 • Circular- ദിവസവേതനഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള താല്‍ക്കാലിക അധ്യാപകനിയമനം
 • GO- കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ഔദ്യോഗികചിഹ്നം.
 • GO- മദ്യനയം.
 • Circular- Staff Details അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും തിരുത്താനും ഒരവസരം കൂടി. ഓഗസ്റ്റ്‌ 28 വരെ
 • Circular- മൂത്രപ്പുര, ശൌചാലയം - വൃത്തി.
 • Staff Fixation 2014-15 -അധികമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പുനക്രമീകരണം 
 • GO- റാവുത്തര്‍ OBC മുസ്ലിം സമുദായത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി.
 • സ്കൂളുകളില്‍ പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍മാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് 
 • GO- ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളായ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് Special Casual Leave
 • GO- പുതിയ ബില്‍ ഫോം TR 59C .
 • GO- Aided, Corporate Management സ്കൂളുകളിലെ, വികലാംഗരായ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളായുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം
 • പുതുക്കിയ വാര്‍ഷികപദ്ധതി - LP വിഭാഗം  // UP വിഭാഗം  //  HS വിഭാഗം
 • Letter dtd 14-8-14 - Staff Fixation 2014-15 - Posts and Additional divisions
 • Circular- പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ ഓപ്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്
 • ടേം വിലയിരുത്തല്‍ 2014-15 - മാര്‍ഗരേഖ (പ്രൈമറി തലം)
 • സ്കൂള്‍, ക്ലാസ് മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം - നിര്‍ദേശങ്ങളും മോണിറ്ററിംഗ് ടൂളും
 • Circular- IEDC കുട്ടികള്‍ക്ക് SSLC പരീക്ഷാനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച്
 • GO- സത്യവാങ്മൂലങ്ങള്‍ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അനുമതി 
 • Letter- Staff Fixation 2014-15 -അധികമുള്ള അധ്യാപകരെ ക്രമീകരിക്കല്‍
 • Letter- Staff Fixation2014-15- Disciplinary Action
 • Letter- Staff Fixation 2014-15 - ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി സംബന്ധിച്ച്
 • Letter - Staff Fixation 2014-15 - ശമ്പളവിതരണം - declaration
 • GO - New Common Bill Form for Non-Salary Claimed renamed TR59(C)
 • Tribunal Order about HM Promotion
 • Circular dated 1-8-14 - തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം 2014-15 . 15-7-14 മുതലുള്ള ശമ്പളം

 • July 2014
  • സ്റ്റാഫ്‌ ഫിക്സേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച പുതിയ ഉത്തരവ് 
  • Circular- 2014-15 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം മാസതവണകളായി ആദായനികുതി ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  // Updated TDS CALCULATOR
  • Press release from Ministry of Finance - E Mail ID and Mobile Number for E Filing
  • Letter-സ്കൂള്‍ സമയത്തെ ഗ്രാമസഭ സംബന്ധിച്ച് 
  • GO- Compassionate Employment Scheme - Fixing of norms regarding working conditions
  • Circular- OSS 2014-15
  • List of books selected for Libraries in Govt. Schools
  • സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന മുന്നോക്കവിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌
  • GO- DA Arrear PFല്‍ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി.
  • Letter- ട്രഷറി ഓഫീസര്‍മാര്‍ Form 16  TRACESല്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദേശം (Gazatted Officerമാര്‍ക്ക്)
  • ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി - അഡ്മിഷന് അനധികൃതപിരിവ് സംബന്ധിച്ച്
  • GO-പ്രൈമറി , HS പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്ക് അധ്യാപകരുടെ Senior/ Selection Grade ല്‍ Notional Fixation ന് option അനുവദിച്ചു
  • Staff Fixation - പുതിയ ഉത്തരവ്  
  • GO -1-4-13 ന് ശേഷം പുനര്‍നിയമനം ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് KSR Part 3 പെന്‍ഷന്‍ സ്കീമില്‍ തുടരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
  • ഹീമോഫീലിയ ബാധിച്ചവര്‍ക്ക്‌ ധനസഹായം
  • Primary HM Promotion സംബന്ധിച്ച ജഡ്ജ്മെന്‍റ്
  • Pre Metric Minority Scholarship - അക്കൗണ്ട്‌ എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
  • Staff Fixation 2014-15 - ഏറ്റവും പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • Staff Fixation 2014-15 - സര്‍ക്കുലര്‍ 
  • ഇന്‍കം ടാക്സ് 2014-15 പ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍
  • Clarification - ATM വഴി ശമ്പളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള Special Allowance
  • Letter - തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം 2014-15 - (Final Stage) പ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
  • Circular - 2014-15 അത്.ലറ്റിക്സ് ഫണ്ട് പിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ജീവനക്കാരുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷന്‍ ഉത്തരവിലെ തിരുത്ത്‌. // ആദ്യ ഉത്തരവ് - Classification of Govt Employees
  • GO- Staff Fixation 2013-14, 2014-15 - Amendment
  • സമ്പൂര്‍ണ്ണ - Help File from SITC Palakkad
  • Circular - Reconciliation Statement നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
  • GO- HSA (Natural Science) - യോഗ്യത
  • Circular- പെന്‍ഷന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • Circular - പുതിയ പ്രീ പ്രൈമറി - കുട്ടികളെ ഉച്ചഭക്ഷണപരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ 

  • June 2014
  • GO - Windows XP ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫീസുകൾ Open Source Operating system ത്തിലേക്ക് മാറാൻ നിർദേശം 
  • GO- 50 കഴിഞ്ഞ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്ക് KER ല്‍ ഇളവ്
  • GO- ചില പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കോളേജ്, HSS, VHSC പ്രവേശനത്തിന് സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ്
  • GO - ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതല്‍ സംസ്കൃതം പാഠവിഷയമാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കുന്ന ഉത്തരവ് 
  • കീമോതെറാപ്പി, റെഡിയേഷന്‍ - Special Casual Leave വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു- റിപ്പോര്‍ട്ട് 
  • കേരള ലോകായുക്തയില്‍ സ്കൂള്‍ മേനേജര്‍മാര്‍ Property Statement സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം  / Form A /  Form B / Form C
  • സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലെ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം - നിര്‍ദേശം 
  • GO Dated 11-6-14- Pay Revison 2004&2009 - LDC in Aided Schools - Third Time Bound Higher Grade - Modification
  • Circular - മുസ്ലിം, നാടാര്‍, ആന്‍ഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍, LSS, USS മുതലായ സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ 2014-15
  • SCHOOL MAPPING by IT@School
  • GO - DA 73% ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് 
  • GO- Last Grade ജീവനക്കാര്‍ക്ക് LD Clerk/LD Typist ആയി തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം
  • സ്നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതി - മാതാവോ പിതാവോ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സഹായപദ്ധതി
  • 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് KER ഇളവ് നല്‍കിയ GO യ്ക്കെതിരായ കോടതി ഉത്തരവ്
  • Circular- കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായുള്ള പീഡനം തടയുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
  • Circular - ഒ ബി സി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2013-14
  • GO- ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളില്‍ 5 പ്രവൃത്തി ദിവസം
  • കൈരളി വിജ്ഞ്യാനപരീക്ഷ ഡിസംബര്‍ 6ന് നടത്താനുള്ള അനുമതി
  • Circular- കലാരംഗത്ത് ശോഭിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം
  • Circular- 2014-15 കലോത്സവഫണ്ട്‌ ശേഖരിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം
  • Circular- സ്കൂള്‍ അഡ്മിഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ - അനധികൃത തിരുത്തലുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്
  • Download RPU Version 4.0 (Applicable from June 28. No major changes. Telungana state also included in list)
  • GO- സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളോട് ചേര്‍ന്ന പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചര്‍മാര്‍ക്കും ആയമാര്‍ക്കുമുള്ള ഹോണറെറിയം
  • Mid Day Meal - സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്‍റ് ലിസ്റ്റ് 

  • May 2014
   April 2014
   March 2014

   February 2014

   January 2014

   December 2013

   November 2013   October 2013 

   September 2013

   July 2013

   June 2013

   May  2013 
   April 2013 

   March 2013
   February 2013 
   January  2013
   GO- Mid Day Meal Contingent Charge . Clarification
   December 2012


   November 2012
   October 2012
   September 2012


   AUGUST 2012   JULY 2012 
   JUNE 2012

   No comments: